הרשם לניוזלטר
שם
אימיילביטוח משכנתא

ביטוח משכנתא

ביטוח משכנתא הינו אמצעי זהירות שמחייב בנק למשכנתאות את הלווים לנקוט בו על מנת להגן על הבנק מפני אי פירעון הלוואת משכנתא, מסיבות שונות. ביטוח משכנתא מכיל ביטוח מפני שתי סוגים של אירועים – הסוג הראשון מתבטא בירידה ביכולת הלווה להמשיך ולשלם את הלוואת המשכנתא שלקח במהלך חיי ההלוואה (בדרך כלל מדובר על פרק זמן ארוך, של עד שלושים שנים, במהלכם נפרעת עד תומה הלוואת המשכנתא). זהו למעשה ביטוח חיים עבור כל אחד מבעלי ההלוואה. סוג האירועים השני מתבטא בירידה דראסטית של ערך המבנה, כלומר ביטוח מבנה.

במאמר זה נרחיב את הדיבור על ביטוח משכנתא, נבין את מרכיביו, נבחן כיצד בוחרים ביטוח משכנתא איכותי ונסיים בטיפים עבור בחירת ביטוח משכנתא – בעת בחירת משכנתא, מיחזורה, או במהלך חיי המשכנתא.

הלוואת משכנתא – מה היא ומדוע נחוץ ביטוח משכנתא?

הלוואת משכנתא – ביטוח משכנתא

הלוואת משכנתא הינה בדרך כלל הלוואה עבור רכישת נדל"ן, למשל בית מגורים, ומאופיינת בדרך כלל בסכום הלוואה גבוה יחסית (מאות אלפי שקלים) ומשך פירעון ארוך (עד כ30 שנים). כיום ניתן להשיג הלוואת משכנתא בסכום של עד 70% מערך הנכס הממושכן או, באופן פחות רגיל, עד 90% מערך הנכס (על פי רוב בתנאי שישנם ערבים למשכנתא ועל ידי שילוב של מספר הלוואות, חלקן חוץ בנקאיות).

משכנתא, כשמה כן היא, ממשכנת את הנכס לטובת תשלומי ההלוואה. כלומר, כל זמן שהלוואת המשכנתא קיימת, החלק היחסי של הבית שערכו ערך שארית התשלומים (כולל ריבית) שנותרו בהלוואה, למעשה שייך לבנק ולא לבעלי הבית. כך, בעת אי תשלום ההלוואה עומדת לבנק הזכות למכור את הנכס ולפרוע את יתרת הלוואת המשכנתא.

ביטוח משכנתא נועד להבטיח כי בעת פגיעה ביכולת המבוטח לשלם את תשלומי המשכנתא שלו, התשלומים יכוסו על ידי החברה המבטחת, כך שהבנק לא ייפגע מאי תשלום בזמן. ביטוח המשכנתא, על פי רוב, מחוייב על ידי הבנק למשכנתאות. כלומר, לא ניתן כיום לקבל משכנתא מבלי להוכיח לבנק כי ההלוואה מבוטחת.

מרכיבי ביטוח משכנתא

מרכיבי ביטוח משכנתא

ביטוח משכנתא מכיל שני מרכיבים ביטוחיים – ביטוח חיים וביטוח מבנה.

ביטוח חיים מבטח את הלווה מפני מוות או ירידה (זמנית או קבועה) בכושר העבודה וההשתכרות. המשמעות היא שאם הלווה חלילה נפטר במהלך חיי ההלוואה, הביטוח יכסה את ההלוואה. באופן דומה אם הלווה נפצע או חלה כך שכושר ההשתכרות שלו נפגע, נקבעת מידת סיוע (על פי תנאי ביטוח המשכנתא עליהם יש להסכים מראש) עד 100% כיסוי המשך התשלומים לבנק בגין המשכנתא במקום הלווה.

רכיב ביטוח מבנה בביטוח משכנתא מבטח את המבנה עצמו מפני ירידת ערך. למשל, אם הנכס חלילה נפגע בשריפה, נזקי חשמל וצנרת, הצפה או באסון טבע, ביטוח המבנה יכסה את תשלום יתרת ההלוואה. אם גובה הפיצוי שנקבע עליו בפוליסת ביטוח משכנתא גבוה מערך יתרת ההלוואה ישולם ההפרש ללווים.

עבור שני מרכיבים אלה של ביטוח משכנתא אנו רוכשים ביטוח שאורך חייו יהיה לכל הפחות כאורך חיי המשכנתא. בכך אנו מתחייבים לתשלום חודשי שוטף הן עבור מרכיב ביטוח החיים והן עבור ביטוח המבנה.

כיצד בוחרים ביטוח משכנתא?

בביטוח כמו בביטוח, קשה לנו הלווים להפנים כי קיים סיכוי שנצטרך להפעיל את ביטוח המשכנתא שלנו, אם נזדקק לו. בעת בחירת ביטוח משכנתא מומלץ בכל זאת להתייחס באופן אובייקטיבי לגורמי הסיכון שלנו ולאפשרות שחלילה יפגוש אותנו אסון. כל זאת על מנת למקסם לא רק את גובה כיסוי תשלום המשכנתא החודשי אלא גם יכולת סיוע כלכלי נוסף של ביטוח זה במידה ונזדקק לו.

המרכיבים שחשוב לתת עליהם את הדעת בעת בחירת ביטוח משכנתא הם גובה התשלומים החודשי ביחס לגובה הפיצוי בכל מקרה של הפעלת הביטוח. כמובן שבעת קבלת הצעת מחיר חשוב להיות כנים ולדווח לגורם המספק את ביטוח המשכנתא פרטים מלאים ואמיתיים – זיכרו שאם תזדקקו פעם לכיסוי ביטוחי מטעם ביטוח המשכנתא שלכם, מסירת פרטים חלקיים או שקריים תגרום לכך שביטוח המשכנתא שלכם עשוי לנער את ידיו ממחוייבותו הביטוחית כלפיכם. במקרה כזה תיוותרו ללא כיסוי כספי במקרה של נזק שצפוי היה שיהיה מכוסה על ידי הביטוח.

נסביר באמצעות דוגמא – נניח שהלווה סובל מבעיה בריאותית שבעתיד תביא לכדי אבדן כושר הכנסה (כדוגמת בעיית לב, בעיית שרירים או הגבלה בתנועה, וכיוצא באלה). אם לא ידווח כראוי על הבעיה הבריאותית מבעוד מועד, אפילו שדיווח הוגן בנושא יעלה את תשלום דמי הפרמיה , יוכל הגורם המבטח להתנער בעתיד מן המחויבות הביטוחית כלפי הלווה, שכן המידע שסיפק הלווה לחברת הביטוח היה שקרי ולא מספק.

פוליסות ביטוח משכנתא שונות מספקות גובה כיסוי שונה במקרים מגוונים של אבדן כושר עבודה, נזקים למבנה וכדומה. למשל, חשוב לציין כי במסגרת ביטוח משכנתא אין הכרח לבטח את תכולת הנכס (למשל, אם מדובר בבית מגורים, הריהוט והציוד הנמצאים בבית אינם מבוטחים באופן שגרתי). לעיתים תוספת התשלום עבור כיסוי תכולת הנכס הינה מזערית ונמצאת משתלמת במקרה של תכולה רבת ערך. דוגמא מעניינת נוספת שאולי כדאי לתת עליה את הדעת, היא כי ביטוח מבנה יכול לעיתים להכיל גם סעיף ביטוח חיות מחמד (במקרה של טיפולים בריאותיים לחיות המחמד וכן במקרה של נזק שנגרם על ידי חיית המחמד לצד שלישי, למשל נשיכת כלב).

טיפים לבחירת ביטוח משכנתא

טיפים לבחירת ביטוח משכנתא

רובינו משקיעים מחשבה רבה בעת בחירת תנאי המשכנתא אולם איננו נותנים את הדעת להפסד הכספי הניכר שאנחנו עלולים לחוות באם נבחר ביטוח משכנתא שאינו אופטימאלי. תשלום חודשי של עשרות בודדות של שקלים יסתכם להפסד של אלפי שקלים לאורך עשרים שנים. בחירה לא מודעת של ביטוח משכנתא עשויה, במקרה החמור, להשאיר אותנו ללא יכולת להמשיך בתשלומי המשכנתא – ולהפסיד את הנכס במקרה חירום. לכן, אף על פי שבחירת המשכנתא דורשת מאיתנו מאמץ ניכר בזיהוי המשכנתא המתאימה, מומלץ מאוד שלא להזניח בחירה מושכלת של ביטוח משכנתא ולא לבחור כלאחר יד.

מומלץ לבדוק תנאי פוליסות ביטוח משכנתא המוצעות על ידי מספר חברות – ביניהם בנקים וחברות ביטוח. חשוב שתשימו לב לכיסויים הביטוחיים השונים ולהבדלים בין הכיסויים וגובה הפיצויים במקרים שונים בין הביטוחים השונים שיוצעו לכם.

מרבית הבנקים למשכנתאות מציעים ללווים דרכם ביטוח משכנתא מטעמם. אין ספק שרכישת ביטוח משכנתא בבנק שבו לקחתם את המשכנתא הינה הדרך הקלה והמהירה לבטח את ההלוואה שלכם, אולם מומלץ שלא להתפתות להצעות ראשוניות שתשמעו ולערוך בכל זאת סקר שוק עבור פוליסת ביטוח משכנתא.

אל תשכחו שתוכלו להחליף ביטוח משכנתא גם במהלך חיי ההלוואה. אל תהססו לבדוק את אטרקטיביות ביטוח המשכנתא שלכם מדי פעם. החלפת ביטוח משכנתא , בניגוד לתהליך של מיחזור משכנתא, אינה מחייבת תשלום קנסות או הליכים מורכבים. אם תמצאו ביטוח משכנתא שיהיה משתלם יותר עבורכם – אל תהססו להחליף ביטוח משכנתא.

טיפ אחרון הוא שחשוב מאוד לעדכן את ביטוח המשכנתא בכל שינוי שנערך במשכנתא. לדוגמא, במקרה שכיסיתם את כל המשכנתא, כמובן שאינכם מחוייבים עוד להחזיק בביטוח משכנתא. במקרה שכיסיתם חלק מהחוב למשכנתא, כלומר הפקדתם כסף בגין יתרת החוב בהלוואת המשכנתא שלכם כך שיתרת החוב שלכם פחתה, מומלץ ליידע את חברת הביטוח שכן הלוואת משכנתא פחותה תגרור הפחתה בערכי הכיסוי הביטוחי ומכאן גם הפחתה בתשלומי הפרמיה החודשיים.


קניות באינטרנט Buy123.co.il - מדריך קניות באינטרנט. סקירות מוצרים, מדריכי קנייה ורכישה, אתרי קניות הגדולים בשוק.